AlmenNet

AlmenNet har udviklet et evalueringsværktøj til renoveringsprojekter. Evalueringsværktøjet består af et spørgeskema til beboerne om deres tilfredshed med boligen, særligt i forbindelse med en renovering og et spørgeskema til boligorganisationerne (der skal besvares FØR og EFTER renoveringen, samt når der udføres 5-års eftersyn.)

Sermo hjælper AlmenNet og boligorganisationerne med at gennemføre undersøgelserne og behandle de indkomne besvarelser.

Har du fået en invitation til en beboerundersøgelse: Klik her

Skal du udfylde evalueringsværktøjet på vegne af en boligorganisation: Klik her

Hvis du har spørgsmål til besvarelse af spørgeskemaerne, kontakt Ditte Kristensen Boll hos sermo på dittekristensen@sermo.dk eller 61 72 10 00


Evalueringsværktøj til renoverings-projekter

Formålet er at skabe bedre evalueringer af renoveringsprojekterne i de almene boligafdelinger, så boligorganisationerne kan lære af erfaringerne og blive bedre til at gennemføre renoveringsprojekter i fremtiden. Med en evaluering kan boligorganisationen se, hvad årsagen er til, at de rammer skiven (eller ikke).

Det er vigtigt at bruge erfaringerne fra det ene projekt til det andet – både internt i en boligorganisation og generelt iblandt de almene boligorganisationer.

Derfor har AlmenNet udviklet et evalueringsværktøj, som gør det nemmere for en boligorganisation at opsamle viden fra projekt til projekt, og evaluere den enkelte renoveringsindsats. En god evaluering kan bruges til at undersøge, om renoveringen levede op til de mål, boligorganisationen havde sat sig, og hvordan beboerne oplever forandringerne i deres boligområde. Læs mere om evalueringsværktøjet her