Kundefrafald - Churn

Hvorfor hele tiden blive ved med at jagte nye kunder, hvis virksomheden løbende mister en del af kundebasen.

Der er selvfølgelig kunder, som virksomheden ville have mistet under alle omstændigheder. Men der er også en lang række kunder, som den enkelte virksomhed måske kunne have reddet inden de forsvandt ud af døren.

Når sermo arbejder med frafald, så handler det om at blive klogere på hvorfor kunderne har valgt, at forlade virksomheden. Således at frafaldet kan mindskes fremadrettet. Vi starter typisk med en mere kvalitativ forundersøgelse, hvor vi gennem en periode indsamler de forskellige bevæggrunde for at forlade virksomheden. Når denne periode er afsluttet kortlægges grundene, som anvendes i det fremadrettede interviewarbejde, hvori vi blandt anden afdækker:

  • Hvorfor forlod kunden virksomheden

  • Hvor er kunden gået hen

  • Kunne skiftet være undgået

Skal vi kigger nærmere på hvorfor kunderne forlader jer til fordel for konkurrenterne.


.