Medarbejderanalyser skal ses som dialogskabende værktøjer, der sikrer ledelsen en mulighed for at tilpasse organisationen og styrke kommunikationen med medarbejderne. Medarbejdere der føler, de bliver hørt af ledelsen, giver virksomheden mere kvalitet i arbejdet og en større loyalitet. Generelle analyser af medarbejdertilfredshed viser, at der er visse fokusområder, der er afgørende for medarbejderne:


1. Muligheder

Man vil gerne have mulighed for at udvikle sig i jobbet. Enten ved at avancere, komme på spændende projekter eller skifte afdeling.

2. Stress

Løbende stress med fx meget pressede deadlines eller konstant overarbejde pga. underbemanding fører til stærkt faldende medarbejdertilfredshed.

3. Lederskab

Det er afgørende at ledelsen går foran med klare mål og visioner, og er i stand til at træffe de rigtige beslutninger.

4. Stolthed/Image

Stolthed over sin arbejdsplads og en intern ”team spirit” om opgaverne er vigtig.

5. Fair belønninger

Løn og andre belønninger skal stå i et rimeligt forhold til de kompetencer og den indsats, der ydes.

6. Beslutningskompetence

Medarbejderne lægger vægt på, at de selv kan træffe beslutninger, der hænger naturligt sammen med deres kompetence og jobfunktion.

7. Nærmeste chef

Et dårligt forhold til den nærmeste chef er den væsentligste grund til jobskifte.

8. Samarbejdet

Forholdet til ens kollegaer og samarbejdet med dem, er vigtigt for et godt dagligt arbejdsmiljø.

Sermo har udviklet en analyseramme, der afdækker medarbejdernes tilfredshed på baggrund af disse fokusområder. Analysen giver virksomheden et nuanceret billede af forholdet til medarbejderne og deres oplevelse af arbejdspladsen. På baggrund af et spørgeskema udarbejdes en rapport der, ud over et godt indblik i medarbejdertilfredsheden, også udpeger væsentlige mulige indsatsområder og mulige aktiviteter der kan styrke relationerne i virksomheden