Telefoninterviews

Sermo gennemfører telefoniske interviews i Danmark, Norge, Sverige og Finland fra vores Callcenter i Aarhus. Det er lige fra små korte undersøgelser med 200 respondenter til større undersøgelser med langt over 1.000 respondenter.

Alle Interviews gennemføres af veluddannede/erfarende og ikke mindst velbriefede interviewere som under interviewet noterer respondenternes besvarelser og kommentarer.

Disse besvarelser og uddybninger behandles efterfølgende af sermo's projektleder, der udfærdiger kvalitativ rapport til kunden.

Telefoninterviews kan med fordel anvendes i de tilfælde, hvor virksomheden ønsker, at få svar fra flest mulige kunder. Det er nemlig med telefoninterviews muligt at opnå meget fine svarprocenter.


Websurveys

Vi laver også mange undersøgelser via websurveys. Disse kan anvendes på mange forskellige måder, det kan være som en enkeltestående undersøgelser eller som understøttelse af en flerstrenget indsamling af data i forbindelse med telefoninterviews, hvor respondenten ikke har tid til, at lave besvarelsen direkte på telefonen.

sermo kan hvis det ønskes stå for udsendelse af e-mail invitationen til undersøgelsen, ligeledes kan vi udsende en reminder ved manglende besvarelse fra respondenterne på listen.


Kvalitative information / metoder

I en tid, hvor mange virksomheder arbejder målrettet på at bliver mere datadrevet, så synes kvalitativ information, at få større og større berettigelse igen.

Man må selvfølgelig ikke stirre sig blind på en enkelt besvarelse, men i det tilfælde at virksomhedens kundemedarbejder modtager en 1-til-1 rapport efter en touch-point evaluering. Så er der ingen tvivl om, at det åbne spørgsmål giver svar på hvorledes kunde har oplevet servicen og kan betyde mindste lige så meget som en score på en skala for servicemedarbejderens videre arbejde.