Samarbejde med BL

sermo analyse har i samarbejde med BLs (Danmarks Almene Boliger) konsulentafdeling udarbejdet en række forskellige standardundersøgelser. Ved at interessere sig for beboernes, medarbejdernes og bestyrelsens meninger og erfaringer, kan boligorganisationen få særdeles brugbare input til hvad de gør godt og hvad der kan forbedres.

Læs mere om undersøgelserne på BLs hjemmeside: Klik her

Ønsker du at få yderligere information tilsendt: Klik her


Beboertilfredshed

Som boligorganisation kan man lære ufatteligt meget ved at lytte til beboerne, ofte også mere end man regner med. Denne undersøgelse kigger blandt andet nærmere på beboernes tilfredshed med standarder inde og ude, fællesarealer, trygheden i området og service ved personlig henvendelse. En beboerundersøgelse sender desuden det signal til beboerne, at boligorganisationen interesserer sig for, hvad beboerne synes er vigtigt.

Gennemført for blandt andet: SAB Svendborg, Boligselskabet Sjælland, Tårnbyhuse, AB Gladsaxe og Slagelse Boligselskab.

Se en online udgave af standardskema ved at klikke på knappen.

Medarbejder- tilfredshed

Vil man gerne fastholde sine medarbejdere og samtidig have effektiviseret arbejdsgange og den service man yder. Så kan en medarbejdertilfredshedsundersøgelse være et oplagt sted at starte processen og indsamle idéer, anbefalinger og fokuspunkter. Her får man blandt andet svar på spørgsmål der relaterer til medarbejderens trivsel, arbejdsmiljøet, relationer mellem kolleger, den nærmeste leder og den øverste ledelse.

Som de andre undersøgelser er en medarbejdertilfredshedsundersøgelse også med til at vise medarbejderne at man som boligorganisation ønsker at være en god arbejdsplads, og lytte til hvad medarbejderne har på hjerte.

Gennemført for blandt andet: BLs eget hovedkontor, SAB Svendborg, HAB, VIBO og Bolig Hjørring

Se en online udgave af standardskemaet her.


Fraflytter eller indflytter-undersøgelse

Hvorfor vælger beboerne at fraflytte boligorganisationen? Der kan være årsager til at fraflytte en boligorganisation som man, som boligorganisation, måske ikke er klar over, og derved ikke kan gøre noget ved. Men hvis man ved hvad der får beboerne til at fraflytte, kan man gøre en indsats og derved undgå for mange fraflytninger.

Hvordan bliver de nye beboere modtaget ved indflytning; lever deres nye bolig op til forventningerne og går indflytningen gnidningsløst? Ved at spørge beboerne lige efter de er flyttet ind, kan man nå at fange eventuelle fejl og mangler og man kan lære hvad man som boligorganisation gør godt.

Disse undersøgelser kan gøre boligorganisationen meget klogere på hvad der tiltrækker beboerne, og hvad der får dem til at flytte. Undersøgelserne kan med fordel laves løbende, så man får fat i beboerne tidligt i forløbet, og lige efter de er fraflyttet.

Gennemført for blandt andet: Aarhus Bolig, Fredensbo, Studieboligerne Nis Petersens Gård og AL2Bolig.

Se en online udgave af standardskemaerne her: 


Denne undersøgelse har fokus på eget arbejde og kigger 'ind i bestyrelsen' med bestyrelsens egne øjne. Emnerne i undersøgelsen er blandt andet: bestyrelsens resultater, mødeafvikling og samarbejdet, materiale og information, bestyrelsens sammensætning og relationer. Undersøgelsen giver et godt billede af hvad bestyrelsens medlemmer mener om det nuværende bestyrelsesarbejde, og hvad der er vigtigst for dem, så bestyrelsesarbejdet bliver så godt som muligt.

Gennemført for blandt andet: AAB Vejle, Sydkystens Boligselskab, VAB, Almenbo, Lejerbo, Fællesbo, ALBOA og Brøndby Boligselskab.

Se en online udgave af standardskemaet her.

Bestyrelses- evaluering